Resumé från deltagandet i Paneldiskussion kring Mångfald i Näringslivet

Som jag redan nämnde för en tid sedan, blev jag inbjuden av Vasa Insider( https://www.vaasainsider.fi/ ) att vara med i Paneldiskussion kring nämnda temat, på Bock´s Corner i Vasa häromsistens.

Det blev en intressant eftermiddag, med många åhörare och bra stämning. Att jag också fick bra respons efter diskussionen både på plats och i massmedia, gjorde känslan ännu mera positiv; ”yes, jag gjorde en bra insats” 🙂 (Ni som vill läsa vad som skrevs i Vasabladet och i Vasa Insider tidningen, hittar artiklarna på min hemsida under fliken ”Artiklar”.)

Vad är då mångfald i näringslivet(enligt mig)? Jo, det innebär att ALLA har rätt att vara en del av näringslivet, vare sig du har funktionsnedsättning, annan hudfärg än en infödd finländare o.s.v. ALLA ska ha möjligheten att få visa vad de kan. Det gäller också de som inte har så mycket studieintyg, för de kan också vara bra på lite ett som annat. ALLA är vi bra på något, som vi kan tillföra i näringslivet.

Jag gick hem med ett leende på läpparna, och tänkte att det finns nog hopp om att alla som vill får en chans att få vara en del i vårt näringsliv, bara vi jobbar på det tillsammans och inte ger upp.

Fotografen av bilderna jag har i inlägget är Celma Marketing (https://www.celma.fi/?fbclid=IwAR1ZRbcJpTAuUE18JhNlMtJYkVahSD6xiKhBpGjkwX2jCfWS-n6KSLbJRYM ) från Vasa.

Lämna en kommentar