Gruppdiskussion

Jag deltar i små gruppdiskussioner angående:

–  mina erfarenheter som funktionsnedsatt person i samhället.

Målgrupp: t.ex. företag, sjukhus, andra arbetsplatser och övriga intresserade.

Pris: 25 euro/timme + km ersättning