Ensam är inte stark

MaskrosStina

Erfarenhetstalare inom psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

ERFARENHETSTALARE

Inom funktionsnedsättning

Välkommen att följa min sida där jag lägger upp material som härrör mitt uppdrag som Erfarenhetsexpert inom psykisk ohälsa och missbruk, som jag har 40 års livserfarenhet av. Jag gick utbildningen vid
Vasa Centralsjukhus vintern 2015-2016 och syftet är att kunna hjälpa till i frågor kring funktionshinder och alkoholmissbruk genom att berätta om mina, både negativa och positiva, erfarenheter som min funktionsnedsättning (jag är född med ryggmärgsskada) fört med sig, och erfarenheter av att vara anhörig till
alkoholmissbrukare.

Mitt syfte är att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa i samhället. En fysisk funktionsnedsättning kan vara en större utmaning för det psykiska måendet. Att bli bemött på samma villkor som andra kan vara avgörande. Våga fråga och erbjuda hjälp när du möter en person med funktionsnedsättning.

Jag kommer gärna och diskuterar/håller föreläsningar med/för sjukvårdspersonal, skolor, sociala myndigheter eller andra intresserade.

Mitt verksamhetsområde sträcker sig runt hela Svenskfinland.

Välkommen att höra av er om ni har frågor eller vill ta del av mina tjänster!

Du kan även följa mig på Instagram:

https://www.instagram.com/aventyrsrullaren/?hl=sv
https://www.instagram.com/maskrosstina/?hl=sv

På Facebook:

https://www.facebook.com/aventyrsrullaren/
https://www.facebook.com/erfarenhetsstina/

Samt på Youtube:

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%A4ventyrsrullaren

Äventyrsrullaren

Äventyr i rullstolen

Jag har hela mitt liv varit en aktiv rullstolsburen tjej som har försökt att se möjligheter istället för begränsningarna då det gäller livet i rullstol. För något år sedan föddes idén om att börja berätta om mitt aktiva, rullstolsburna liv som ibland kan innebära äventyr i naturen, på resor m.m. På samma gång föddes namnet Äventyrsrullaren.

Välkommen att höra av dig om du vill att jag kommer och berättar om de här äventyren, som blir allt fler med tiden. Välkommen också att följa Äventyrsrullaren på Instagram

Valeria2