Informationsstund om kommande Välfärdsområde

Igår deltog jag i ett sådant tillfälle på Vasa Centralsjukhus. Det var FSD(Finlands svenska socialdemokrater) österbottniska sektion som samlades för att lyssna på sjukvårdsdistriktets direktör Maria Kinnunen. Det blev en intressant stund, och diskussionen var livlig efter hennes inforunda.

Att jobba som erfarenhetexpert(-talare som jag själv använder som ord) innebär också att vi kan vara med och utveckla vården. Därför tycker jag det är lärorikt men också intressant att delta i dylika tillfällen som igår.

Efter att vi hade lyssnat på Maria så hade Kretsstyrelsen möte där vi bl.a planerade kommande program, alltfrån årsmöte till partidagar. Därtill diskuterade vi kring politiska frågor som är aktuella i vårt samhälle.

Jag är tacksam över att jag fick chansen i unga år att börja jobba med att försöka påverka inom politiken(det började med att en familjemedlem anmälde mig till ett nordiskt möte som handlade om handikappfrågor). Att jag får vara en del av den här skaran, samtidigt som jag också ibland för fram vikten av att vi erfarenhetstalare blir anlitade. Det är till nytta för både mig själv som privatperson men också för mitt företag att jag är med, för att få mera ”kött på benen” så att säga, för att kunna göra ett bättre jobb som erfarenhetstalare.

Lämna en kommentar