Äventyrsrullaren

 

Äventyrsrullaren arbetar med konceptet ”tillgänglighet” som ledord. Vad betyder det att göra en bostad, ett fritidsområde, en allmän plats, ett serviceföretag tillgängligt? Genom mina egna erfarenheter ger jag insikt i hur man kan strukturera omgivning och planläggning på ett sätt, som beaktar funktionsnedsattas situation.

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning och deras personliga assistenter, personer med psykisk ohälsa samt personal på boenden. Även andra intresserade är välkomna att lyssna.

Innehåll i paketet: föreläsningar om mina äventyr i rullstol i t.ex. naturen, på resor etc. Att våga bege sig ut på äventyr med rullstol är inte alltid så lätt. Men med mod och hjälp kan en rullstolsburen person besöka naturen (till exempel vandringsleder), resa och upptäcka saker utanför hemmets fyra väggar. Allt handlar om att våga testa sig fram. Är du personlig assistent, en person med funktionsnedsättning, en person med psykisk ohälsa eller personal på boende eller annars intresserad – så utmanar jag er att komma och ta del av mina äventyr.

Syftet med den här föreläsningen är att jag vill försöka sporra du som har ett funktionshinder eller lider av psykisk ohälsa att våga. Jag vill visa boende- och sjukvårdspersonal vilka möjligheter som finns. Ge tips på vad ni i personalen kan sporra klienterna till, och göra tillsammans med klienterna för att göra deras vardag på boendet mera innehållsrikt.

Pris: 100 euro + reseersättning.

Varför anlita mig?

Jag har en medfödd ryggmärgsskada som har gjort att jag varit rullstolsburen i mer än 35 år. Tack vare en familj och andra personer i min närhet som har stöttat mig leder jag ett självständigt liv, jag har varit rätt aktiv av mig under en stor del av livet. De här äventyren som jag har gjort i rullstol (resor, vistelser i naturen etc.), vill jag dela med mig av, och på så vis försöka sporra andra funktionsnhindrade till ett aktivt liv.