Föreläsningar

Föreläsningar om:

–  hur det är att leva med funktionsnedsättning i samhället.

 – hur det är att leva med funktionsnedsättning och vara anhörig till alkoholmissbrukare.

Målgrupp: Skolor, sjukhus, företag, andra arbetsplatser samt övriga intresserade

Pris: 100 euro + km ersättning. Föreläsningen är i 1,5 h och innehåller både föreläsning samt frågestund från publiken efteråt.