Axplock Från CV

Utbildningar:

 • Vasa Sjukvårdsdistrikt 2015-2016, 4 månader
  Erfarenhetsexpert inom psykisk ohälsa och missbruk

Arbetserfarenhet:

 • MaskrosStina Oktober 2019 ->
  VD

Förtroendeuppdrag:

 • Finlands Röda Kors, lokalföreningen 2019 ->
  Styrelsemedlem
 • Vasanejdens Cp-förening r.f. 2002
  Diverse styrelseuppdrag, bl.a ordförande
 • Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. 2016->
  Styrelsemedlem
 • Korsnäs kommun 2013-2017
  Medlem i kommunens handikappråd
 • Handikappföreningen i Österbotten r.f. 2004- 2012
  Diverse styrelseuppdrag
 • Finlands CP-förbund r.f:s arbetsgrupp för hydrocephali och MMC 2004-2016 
 • Internationella arbetsgruppen 1996-2000
  Invalidförbundet i Finland
 • De Nordiska Handikappförbundens Ungdom 1996-2000
  Representant fr. Invalidförbundet