Om mig

Jag arbetar som Erfarenhetsexpert inom psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, som jag har 40 års livserfarenhet av.

Jag gick utbildningen ”Erfarenhetsexpert inom Psykisk Ohälsa och Missbruk” vid Vasa Centralsjukhus vintern 2015-2016. Syftet är att kunna hjälpa till i frågor kring funktionshinder och psykisk ohälsa genom att berätta om mina, både negativa och positiva, erfarenheter som min funktionsnedsättning (jag är född med ryggmärgsskada) fört med sig.

Jag vill jobba för att förebygga psykisk ohälsa i samhället, och sporra andra personer med funktionsnedsättning till ett självständigt och aktivt liv. En fysisk funktionsnedsättning kan vara en större utmaning för det psykiska måendet. Att bli bemött på samma villkor som andra kan vara avgörande. Våga fråga och erbjuda hjälp när du möter en person med funktionsnedsättning.

Mitt verksamhetsområde sträcker sig runt hela Svenskfinland, men jag arbetar även digitalt.

Välkommen att höra av er om ni har frågor eller vill ta del av mina tjänster!

Du kan även följa mig på Instagram:

https://www.instagram.com/aventyrsrullaren/?hl=sv
https://www.instagram.com/maskrosstina/?hl=sv

På Facebook:

https://www.facebook.com/aventyrsrullaren/
https://www.facebook.com/erfarenhetsstina/

Samt på Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCh_lBHp-N1YHMKm3PglQEBQ

Varför anlita mig? Jag har en medfödd ryggmärgsskada som har gjort att jag varit rullstolsburen i mer än 35 år, och under de här åren har jag fått lära mig en hel del om hur det är att sitta i rullstol. Jag har också fått tackla en rad utmaningar, både fysiska och psykiska. De här erfarenheterna vill jag dela med mig av, och på så vis hjälpa andra i liknande situation genom att försöka öka kunskapen och förståelsen för hur en rullstolsburen persons vardag kan se ut. Därtill har jag lång erfarenhet av att ha alkoholmissbrukare i min närhet, som ibland har gjort livet lite mera otryggt.
Min vän Luna
Vilopaus med min vän Simba.
Vilopaus med min vän Simba