Läste en värmande artikel om missbrukarvård på svenska

I gårdagens nätbilaga av VBL fanns en artikel om Pixnekliniken i Malax, som behandlar personer med missbrukarproblem och deras anhöriga, på svenska. Artikeln handlade om att det nu finns planer på att flytta till ett mera ändamålsenligt ställe än där de är nu.

En sådan flytt skulle vara bra. Den skulle innebära bl.a att rullstolsburna personer som behöver vård för sina missbruksproblem eller anhöriga som är rullstolsburna, skulle ha möjlighet att få vård på Pixnekliniken. Som det är nu, så är behandlingshemmet i ett tvåvåningshus, vilket innebär en del utmaningar för en rullstol.

För några år sedan så var jag då och då till Pixnekliniken för att få hjälp med mitt medberoende. Ibland deltog jag också i kurser för anhöriga. Och alla dessa gånger som jag varit dit, har hjälpt mig till ett bättre liv. Och det är jag tacksam över. Tack vare att jag hade en rätt liten rullstol som jag rörde mig med, och tack vare hjälpsamma personer(både personal och klienter), gick det bra att vara där. (Om någon berörd läser det här, så vill jag rikta ett tack för hjälpen jag fått, både med rullstolen och det psykiska måendet.)

Så, det känns varmt inombords om möjligheten till vård, nu skulle förbättras. Här kan ni läsa artikeln: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/401305?shareID=107070-4947b24d6f&fbclid=IwAR1fPXOo-Ojj4Rhav_3P3LpwCa4veLAuztckuFXpCcb3jMVHQIQg3OIprsw

Lämna en kommentar