Försäljnings webinar

Lördagen började jag med att sitta några timmar på skolning via webben tillsammans med mina Avon Cosmetics kollegor där vi bl.a diskuterade utmaningar som Corona viruset ger oss försäljare nu. Vidare fick vi information om nyheter som kommer att komma ibruk så småningom.

Som jag skrev i senaste blogginlägg, så är online skolningar/möten bra möjligheter för bl.a oss med funktionshinder att skola oss och hålla oss ”up to date”. Det kan vara en utmaning för oss att ta oss långa vägar och det kräver alltid en längre tids planering då det ska ”klaffa” med personlig assistans, tillgängliga färdmedel och tillgängliga boenden. Hittills har jag lyckats rätt bra då jag planerat en resa. Men det har dock hänt sig att jag fått ta t.ex ett boende eller färdmedel som inte varit riktigt optimalt, p.g.a tidsbrist.(För det mesta har tidsbristen berott på att jag varit lite väl optimistisk och sparat bokande av hotell, tåg etc., för länge)

Så, idag blev jag glad då jag hörde att Avon ska försöka börja ha mera skolningar och träffar via internet. Det kommer att underlätta en del för mig och andra i försäljningsarbetet.

Lämna en kommentar