Föreläsning om ensamhet med Anna Bennich

Häromkvällen var det dags för en föreläsning om ensamhet på Academill i Vasa. Legitimerad psykolog och psykoterapeut Anna Bennich från Sverige var kvällens huvudtalare och så var en panel bestående av andra professionella samt erfarenhetstalare.

Ensamhet är ett problem som många i samhället lider av. Och det kan leda till allvarliga följder om det vill sig illa. Stroke, depression, sömnstörning och ökat aggressivt beteende är några av följderna kan bli om man är ofrivillig ensam en längre tid.

Under kvällen diskuterades bl.a vad man kan göra för att minska på ensamheten bland folk. Det kan vara så enkelt som att säga ”hej” åt en ensam person, kanske bjuda hen på kaffe..?

Vidare så kan man försöka få personen med i någon förening, bjuda in hen eller ta med hen då du själv går på en föreningskväll. Ja, det finns många möjligheter att bidra med för att förhindra ensamheten som råder bland folk.

Själv håller jag på och funderar kring problematiken, om jag kunde bidra med något i förebyggande syfte inom mitt företag MaskrosStina. Så, ensamhet är säkert ett ämne jag kommer att återkomma till.

Lämna en kommentar