Träff med andra erfarenhets-experter

Igår kväll deltog jag i ett möte med andra erfarenhets-experter inom psykisk ohälsa och missbruk. Det är cirka 1,5 år sedan jag gick utbildningen via sjukvårdsdistriktet. Jag har alltid varit en person velat hjälpa andra om jag kunnat. Så att få dessutom papper på att ha gått en sådan här utbildning var för mig nästan självklart.

Och, som sagt, nu hade vi då träff igår med andra som gått samma/liknande utbildning. Kvällens ”tema” var att fundera på vilka ställen vi kan erbjuda våra tjänster. Och listan blev lång, alltifrån privatpersoner till myndigheter och andra arbetsplatser. Psykisk ohälsa blir, tyvärr, allt mer vanligt i vårt samhälle. Orsak? Ja, det är en bra fråga. Själv tror jag att bl.a. pressen i arbetslivet kan vara en orsak till det.

Och vem är då inte en bra kunskapskälla att ta till då man vill ha hjälp/då man vill hjälpa folk, om inte att anlita erfarenhets-experter. Då jag gick min utbildning var vi 15 st. studerande med olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Mitt område omfattar då både anhörig till missbrukare(från olika perspektiv) och att ha ett funktionshinder. För att ha ett funktionshinder kan också vara psykiskt tungt, speciellt om man inte får/orkar be om hjälp av samhället. Jag själv har fått hjälp med hjälp av samtalsterapi nu i ett antal år, vilket jag är oerhört tacksam över. Jag skulle önska att tröskeln till att söka hjälp, skulle vara lägre. Och där ser jag en uppgift för en erfarenhets-expert, att få ut budet att det lönar sig verkligen att söka hjälp, även när det känns som mest tungt.

Om ni vill ha kontakt med en erfarenhets-expert, så kan ni endera kontakta mig direkt eller kontakta Vasa Centralsjukhus, så kan de hitta en expert åt er.

Som bild i kvällens inlägg väljer jag en bild från sjön. Närheten av sjö och hav och naturen överlag har varit läkande för mig.Lämna en kommentar