Samtalstjänst

Är du en person som har en funktionsnedsättning? Eller en person i 18-60 års ålder som känner dig ensam? Behöver du någon att prata med?

Utifrån mina egna livserfarenheter av att leva med funktionsnedsättning och att vara anhörig till alkoholmissbrukare, vill jag hjälpa dig att må psykiskt bättre.

Jag är införstådd med ensamhetens och utanförskapets problematik, på grund av mina livserfarenheter.

Samtalet utförs via dator med hjälp av programmet Zoom.

Välkommen att höra av dig!

Pris: 15e/ 1h Online