Samtalstjänst

Från och med Mars 2020 har jag börjat erbjuda samtalstjänst för personer med funktionshinder och personer i arbetsför ålder som känner sig ensamma.

Utifrån den egna erfarenheten av att leva med funktionsnedsättning, och samtidigt vara anhörig till alkoholmissbrukare, vill jag hjälpa personer att må bättre.

Jag är införstådd med ensamhetens och utanförskapets problematik, på grund av mina livserfarenheter.

Välkommen att höra av dig!