Referenser

Fullföljda Kurser:

Psykiskt stöd för vänner.

Kurs i väntjänst i Corona-tider.
Arrangör: Finlands Röda Kors.

Uttalande av personer jag har hjälpt genom åren.

Person A: Din styrka är de erfarenheter du har. Du är en bra lyssnare.

Person B: Det är skönt att få tala ut med dig.

Person C: Det är bra att du “drar ut” folk på olika nyktra tillställningar. Du är en bra person att diskutera med.

Person D: Det är bra att få tala ut på annat ställe än på ett kontor.