Jag erbjuder E-Föreläsningar enligt två olika paket:

Äventyrsrullaren fokuserar på tillgänglighet, mitt aktiva liv i rullstol, bland annat hur det är att ta sig fram över stock och sten som rullstolsburen person och hitta de goda stunderna i naturen. Jag vill sporra till och ge exempel på hur det är att ha ett aktivt liv med funktionsnedsätting.

MaskrosStina fokuserar på hur det är att leva med funktionsnedsättning i samhället. Här lägger jag fokus på såväl specifika som allmänna frågor inom psykisk och fysisk hälsa. Jag vill framförallt visa hur man kan leva ett självständigt liv som funktionsnedsatt person.

Pris: 80€/ E-Föreläsning

SAMS-uppdrag
Välkommen att ta kontakt om du är intresserad av en föreläsning!