Jag erbjuder från och med årsskiftet även mina tjänster i form av E-Föreläsningar, enligt två olika paket:

Äventyrsrullaren fokuserar på tillgänglighet, mitt aktiva liv i rullstol, hur det är att ta sig fram över stock och sten som rullstolsburen person och hitta de goda stunderna i naturen.

MaskrosStina fokuserar på hur det är att vara en rullstolsburen person överlag. Här lägger jag fokus på såväl specifika som allmänna frågor inom psykisk och fysisk hälsa, enligt önskemål.

Ta kontakt om du är intresserad av en föreläsning!